STA Älvsborgskretsen
 

Trädgårdsbesök september

OBS! Vi sätter inte längre ut några skyltar, så ta med vägbeskrivningarna.

Visa hänsyn och var försiktig med var du trampar - det kan vara en raritet du trampar på eller så missar du kanske en skönhet.

Söndagen 2017-09-10, kl 11-15
TRÄDGÅRDENS DAG

Furets Plantskola, Herdersson
Skutesjövägen 4, Karlsdal, Örby

Tel: 0320-480 90

På vägen mellan Örby och Brättingstorp, ta av mot Skutesjön. Plantskolan ligger på höger sida bakom häckar. Kör förbi infarten och båda bostadshusen så finns stor parkering höger sida.

Tipspromenad med fina gröna vinster. Promenaden går genom plantskolans två privata trädgårdar, som har ett spännande urval av odlingsvärda växter.

Vårt växtlotteri är ett bra sätt att göra reklam för föreningen. Vill du skänka växter till lotteriet så mottages dessa tacksamt. Ta med och lämna när du kommer. Märk gärna dina växter.

www.furetsplantskola.se